مدرسه بی‌آب

  «روستای کمب آب لوله‌کشی ندارد. برای تأمین آب مدرسه مجبوریم هر ماه از بچه‌ها پول جمع کنیم؛ نفری ۵۰۰ تومان که بسیاری از دانش‌آموزان همین مبلغ را هم ندارند. خیلی از خانواده‌ها حتی پول این را ندارند که برای فرزندان‌شان کتاب و دفتر بخرند…» به گزارش ایسنا، هفته‌نامه جامعه پویا نوشت: «زنگ تفریح که به صدا درمی‌آید، یکی از …