فقر را از تخته سیاه مناطق محروم پاک کنید

محمود مصدق نماینده مردم شهرستان کهنوج در مجلس شورای اسلامی وضعیت شاخص های آموزشی مدارس استان کرمان را به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری اصلاً خوب ارزیابی نمی کند و به قدس می گوید:مدارس این استان  بویژه قسمت جنوبی آن فاقد امکانات لازم در بخش نرم افزاری و سخت افزاری هستند.در واقع از لحاظ شاخص تجهیزات آموزشی مدارس ما …