حيات موقت «جازموريان»

سارا زارع: همه آمده‌اند به تماشاي تالاب؛ مردها پاچه‌ها را تا زانو بالا زده‌اند و در آب راه مي‌روند. خيلي‌ها اولين‌بار است که اين نقطه از سرزمينشان را پرآب مي‌بينند؛ در 20 سال گذشته فقط بيابان بوده و بيابان. حتما پيش‌ازاين، پدر و مادرها برايشان تعريف کرده‌اند که جازموريان چقدر سر زنده بوده، حتما گفته‌اند اينجا پيش‌ازاين تالاب بوده، نه …