تو خیلی دووووووری خیــلی دوووری

قانون: سعيده حسنى از سر بیکاری تصمیم گرفتیم‌ چند مصاحبه انجام دهیم تا بلکه کمی از آمار بيکارهای جامعه بکاهیم و آمارها رو بهبود بخشیم، لذا در ابتدا با شاخ بزهای جدا‌شده و در ادامه با یکی از مسئولان صحبت می‌کنیم: _خب عزیزم برامون از قبل جدا شدنت بگو/ +خیلی سخت بود، همه‌اش به هم چسبیده بودیم. بچه‌های محل مدام …

اگر رستم امام زاده بود

 عبدالقادر بلوچ همانطور که می‏دانید، رستم  یلی بود در سیستان که خدابیامرز فردوسی کردش رستم دستان. ضمن تشکر از آن مرحوم گرامی که در آن زمان، بیشتر از مسؤلین فعلی مملکت به استان ما توجه داشت، آرزو می‏کنم که ایکاش رستم یک امامزاده بود. شعرش هم می‏شد: که رستم ملایی بود در سیستان، من او را کردم رستم علیه‏السلام. اگر …