مردم ایرانشهر اختیار سبد کالای خودشان را هم ندارند

کاغذاخبار ایرانشهر : سبد کالا بعد از یارانه ها تنها روزنه امید مردم کم درامد و یا بهتر بگوییم مردمان محتاج نان شب است که دولت اولویت اول را به قشر تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار داده و هر وقت سبد کالا اعلام میشود فقط دو فروشگاه در ایرانشهر اجناس بنجل خود را […]

کاغذاخبار ایرانشهر : سبد کالا بعد از یارانه ها تنها روزنه امید مردم کم درامد و یا بهتر بگوییم مردمان محتاج نان شب است که دولت اولویت اول را به قشر تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار داده و هر وقت سبد کالا اعلام میشود فقط دو فروشگاه در ایرانشهر اجناس بنجل خود را به این قشر محتاج نان شب قالب می کنند از جمله ماکارونی درجه پنج رب گوجه درجه هفت و …
به گفته یکی از شهروندان که هفتاد هزار تومان سبد کالا داشت گفت خواستم حداقل برنج ۱۰ کیلویی بخرم که هر کجا مراجعه کردم گفتند فقط قند رب ماکارونی نوشابه و دوغ اگر هم چیزی باقی ماند چندتا بستنی با طعم پرتقال

حال سوال اینجاست که چرا مسوولین چند فروشگاه را مشخص نمی کنند

چرا مسوولین به همین فروشگاه های انحصاری نمی گویند که مایحتاج مردمان محتاج نان شب را بیاورند

چرا مسوولین بر قیمت انها نظارت ندارند